DOF (Dansk Ornitologisk Forening; in English, Danish Ornithological Society)

Group from DOF (Dansk Ornitologisk Forening; in English, Danish Ornithological Society)

Turen, der blev gennemført i samarbejde med fugle- og naturguider fra det lokale firma WalkWithJith, blev en ubetinget succes. Ejeren af firmaet Jith blev sekunderet af den ligeledes rutinerede guide Upali, så vi var godt dækket ind. De to guider, ofte hjulpet af andre lokale guider, gjorde et stort arbejde, og det lykkedes da også for dem at vise os samtlige 33 endemiske fuglearter, som findes på øen.

- from the trip report sent by John Speich, the tour leader of DOF (Dansk Ornitologisk Forening; in English, Danish Ornithological Society)

Google Translation:

The trip, which was conducted in collaboration with bird and nature guides from the local company WalkWithJith, was an unqualified success. The owner of the company Jith was seconded by the equally experienced guide Upali, so we were well covered. The two guides, often helped by other local guides did a great job and managed as also for them to show us all the 33 endemic bird species found on the island.

Name of Guest: 
John Speich
Others

Country:

Tour review date: 
10 Jan 2015